FLYTTEMANN

AVFALLSHÅNDTERING

Når du har gamle møbelgjenstander som du ikke lenger kan brukes, er skadet eller ikke lenger passer inn i hjemmet ditt, kan FLYTTEMANN hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Enten det er overskuddsgjenstander som oppstår ved å flytte inn i et nytt hjem, eller bare møbler som du ikke lenger bruker, hjelper «FLYTTEMAN» deg med å kaste dem.

Uønskede gjenstander fraktes til autoriserte deponier (fellesdeponier) eller til gjenvinningspunkter.

FLYTTEMANN vil ta seg av:

  • demontering av møblene;
  • opplasting av varene;
  • sørge for lossing på spesielt plass tilrettelagt for deponering eller hos hjelpeorganisasjoner, alt etter tilfelle.

 

 

 

BE OM GRATIS EVALUERING

Trenger du hjelp til å flytte? For å sikre at du får en stressfri flytting, trenger FLYTTEMANN å vite detaljene rundt og volumet av flyttegodset. Dette vil gi et nøyaktig resultat av evalueringen