FLYTTEMANN | Flyttebyrå Stavanger

KASSERING AV FORELDEDE GJENSTANDER

Når du har flyttet dine utdaterte eller ukurante gjenstander, kan FLYTTEMANN hjelpe deg med å bli kvitt dem.

Enten det er overskudd av gjenstander som følge av flytting til et nytt sted, eller det er rett og slett foreldede gjenstander, hjelper FLYTTEMANN deg med å laste, transportere og håndtere dem.

Uønskede gjenstander transporteres til autoriserte avfallsplasser.

FLYTTEMANN tar seg av:

– demontering av møblene, om nødvendig;

– laste den inn i varebilen;

– sørge for lossing på steder som er spesielt tilrettelagt for deponering eller til hjelpeorganisasjoner, alt etter tilfelle.

 

 

BE OM GRATIS EVALUERING

Trenger du hjelp til å flytte? For å sikre at du får en stressfri flytting, trenger FLYTTEMANN å vite detaljene rundt og volumet av flyttegodset. Dette vil gi et nøyaktig resultat av evalueringen